Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH FORESTUB?
Administratorem danych osobowych Forestub.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Artur Osiński
sklep@forestub.pl

PAŃSTWA PRAWA
Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
 2. zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 3. zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
  - do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  - z uwagi na względy interesu publicznego;
  - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile: 
  - prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  - nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
 5. zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
 6. zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby Przedsiębiorstwa.
  W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych: (sklep@forestub.pl, +48 501 128 328). Prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

 

JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
Dostęp do Twoich danych osobowych, ma tylko osoba przeszkolona zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


DLACZEGO I O JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE PROSIMY?
Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w ForeStub, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas.
Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełnić dane z forestub.pl. Usuniemy Twoje dane niezwłocznie po wysłaniu takiej prośby.
W trakcie rejestracji prosimy o: imię i nazwisko, niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki; adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto), niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki; e-mail, niezbędny do logowania do ForeStub i komunikacji związanej z korzystaniem z ForeStub; numer telefonu, niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez foretub.pl i podmioty partnerskie tylko takie, które umożliwią realizację zamówienia (dostawcy, pośrednicy płatności i firmy kurierskie). Dane nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
Złożenie zamówienia
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie: imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki; adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto), niezbędny do zaadresowania przesyłki; e-mail, niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; numer telefonu, niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, niezbędne nam do zaadresowania przesyłki; adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto), niezbędny do zaadresowania przesyłki; numer telefonu do odbiorcy przesyłki, niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży; adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto), niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży; numer NIP, niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez ForeStub i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są : DHL, DPD, POCZTA POLSKA.
W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez ForeStub. ForeStub współpracuje z następującymi operatorami płatności:PayU SA operatora serwisu payu.pl, Przelewy24, PayPro, DotPay, PayPal, Subskrypcja newslettera.
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w ForeStub lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera lub pisząc prośbę o rezygnację na adres www.forestub.pl.


TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE POBIERANE SĄ AUTOMATYCZNIE PO WEJŚCIU NA FORESTUB
System informatyczny, z którego korzysta ForeStub automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z ForeStub. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na ForeStub i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji ForeStub w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.